ฟอกสีฟันขาว ระบบ Zoom!  ที่คลินิก Denta Joy ราคาพิเศษ 6,900 บาท

A very clear closing argument statement of your offer.

CALL TO ACTION

Your CTA should complete the sentence “I Want To”.

เกี่ยวกับ เดนต้าจอย

ทำการจอง

สอบถามข้อมูล: 0618266025

จองคิวฟอกสีฟัน

ขั้นตอนการรักษา: 

1. พบทันตแพทย์เพื่อตรวจฟัน หากมีหินปูนอาจต้องทำการขูดหินปูนก่อน
2. ทันตแพทย์จะทำการเทียบสีฟันก่อนการรักษา
3. ทันตแพทย์เตรียมช่องปากเพื่อเริ่มทำการรักษาโดยใส่อุปกรณ์ป้องกันริมฝีปากและลิ้นเพื่อไม่ให้โดน
นำายาฟอกสีฟัน และทาน้ ายาเคลือบบริเวณเหงือกเพื่อไม่ให้เหงือกเกิดการระคายเคืองจากน้ ายาฟอกสี
ฟัน
4 ทันตแพทย์จะทาน้ำยาฟอกสีฟันลงบนฟัน
5. คนไข้จะได้รับการใส่แว่นตาเพื่อป้องกันแสงที่ใช้ในการฟอกสีฟัน
6. เมื่อเสร็จสิ้นการรักษา ทันตแพทย์จะนำอุปกรณ์ต่างๆออกและล้างน้ำยาที่ใช้ในการฟอกสีฟัน
7. ทันตแพทย์จะเทียบสีฟันภายหลังการรักษาให้คนไข้เห็นผลถึงความแตกต่าง

8. ทันตแพทย์จะอธิบายขั้นตอนการดูแลเพื่อให้สีฟันของคนไข้คงความขาวยาวนาน

จองคิวฟอกสีฟันขาวที่คลินิก Denta joy

ฟอกสีฟันที่คลินิก Denta Joy ระบบ Zoom 

รายละเอียด: 
ฟอกสีฟันด้วยระบบ “ซูม แอดวานซ์พาวเวอร์”  ( Zoom!) เป็นการฟอกสีฟันโดยใช้เทคโนโลยี LED  ที่สามารถปรับความเข้มข้นของแสงได้ 3 ระดับตามความเหมาะสมกับลูกค้าภายใต้การดูแลของทันตแพทย์  ทำให้การฟอกสีฟันระบบ ZOOM! ทำให้ฟันขาวขึ้นในทันทีภายใน 1 ชั่วโมง ถึง 1 ชั่วโมงครึ่ง เห็นผลเร็ว คงความขาวได้นานเสียวฟันไม่มาก พร้อมได้รับการพิสูจน์แล้วว่าปลอดภัย ไม่มีอันตรายต่อโครงสร้างของฟัน และมีประสิทธิภาพสูง

ราคา ปกติ:  12,000

ราคา พิเศษ: 6,900 บาท 

เงื่อนไข: 

- เพื่อความสะดวกในการใช้บริการ กรุณาตรวจสอบคิวก่อนชำระเงินทำนัด

- คนไข้ต้องมาก่อนเวลานัด 15 นาที

- คนไข้ต้องเเจ้งเลื่อนนัดล่วงหน้าภายใน 3 วันทำการ 

  หากเลื่อนนัดล้าช้ากว่ากำหนด มีค่าธรรมเนียมในการเลื่อนนัด 1,000 บาท

- คนไข้ต้องทำการจอง หรือเลื่อนนัดผ่านทางเดนต้าคลิ๊กเท่านั้น 

  หากทำการจองหรือเลื่อนนัดผ่านทางคลินิกจะถือว่าการเลื่อนนัดไม่สมบูรณ์

- หากทำนัดแล้วไม่มาตามนัด โดยไม่มีการแจ้งเลื่อนนัดล่วงหน้า ถือว่าคูปองหมดอายุ

  และไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี

- หากคนไข้มีหินปูน จะต้องทำการขูดหินปูนก่อนเข้ารับการฟอกสีฟัน 

- ใช้บริการได้ที่คลินิกเดนต้าจอย สาขาที่กำหนดเท่านั้น
ความยาก

ราคา

ระยะเวลา

1 ชม - 1.30 ชม

สอบถามข้อมูล: 061-826-6025

เดนต้าจอย เป็นศูนย์ทันตกรรมที่เปิดให้บริการมายาวนานกว่า 30 ปี ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 1983 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันภายใต้ชื่อว่า คลินิกแพทย์จัดฟัน โดยทันตแพทย์นรันทร์ จิวังกูร และได้เปลี่ยนชื่อเป็น คลินิกทันตกรรมเดนต้าจอย ในเวลาต่อมา เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่คนไข้จึงได้เปิดสาขาเป็น 5 สาขา ได้แก่ Dentajoy Invisalign Dedicated Clinic, สาขาทองหล่อ, สาขาแจ้งวัฒนะ, สาขาซีคอนสแควร์ และสาขาปิ่นเกล้า
เดนต้าจอยทุกสาขาเปิดให้บริการทางทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทางครบทุกสาขา เพื่อให้เกิดการรักษาที่ดีที่สุดแก่คนไข้

อ่านเพิ่มเติมเกียวกับ Denta Joy

สาขา ฟอกสีฟันกับ เดนต้าจอย